آموزش توابع متلب برای پردازش تصویر

/, کد آماده متلب/آموزش توابع متلب برای پردازش تصویر

آموزش توابع متلب برای پردازش تصویر

متلب دارای ابزارهای بسیار زیادی برای پردازش تصویر می باشد. در اینجا بخشی از توابع پردازش تصویر را آموزش می دهیم

تابع اول بازکردن تصویر از ورودی
open('c:\1.jpg')
تابع دوم خواندن تصویر از ورودی
A = imread(filename, fmt)
برای تغییر سایز یک تصویر می توان از دستور زیر استفاده کرد
image_new=imresize(image,0.5)
همچنین برای ذخیره تصویر در یک فایل از دستور زیر می توانید استفاده کنید
imwrite(A,filename,fmt)
برای محاسبه و مشاهده هیستوگرام یک تصویر از تابع زیر می توانید بهره ببرید
I = imread('pout.tif');
imhist(I)

در نظر داشته باشید که تابع hist فقط فراوانی یک ماتریس را نشان می دهد مانند کد زیر
x = -4:0.1:4;
y = randn(10000,1);
hist(y,x)

برای بدست آوردن تفریق دو تصویر شما می توانید بعد از خواندن هر دو تصویر از ورودی از دستور زیر برای تفریق دو تصویر استفاده کنید
Z = imsubtract(X,Y)
برای جمع یک مقدار یا یک تصویر در تصویر دیگر می توان از دستور ساده زیر در متلب استفاده کرد
I = imread('rice.png');
J = imread('cameraman.tif');
K = imadd(I,J,'uint16');
imshow(K,[])

تابع افزایش کنتراست یک تصویر در متلب histeq می باشد در زیر مثالی از نحوه استفاده از این تابع را می توانید مشاهده کنید.
I = imread('tire.tif');
J = histeq(I);
imshow(I)
figure, imshow(J)

دوستان عزیز به پایان این بخش از جلسه آموزشی رسیدیم پاسخگویی به سوال ها در قسمت مشاوره تخصصی سایت امکان پذیر می باشد. باتشکر

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی