ویرایش اول کتاب “آموزش برنامه‌نویسی با MATLAB” مفاهیم اصلی برنامه‌نویسی کامپیوتر ازجمله آرایه‌ها، حلقه‌ها، توابع، ساختارهای داده اولیه و غیره را با استفاده از زبان MATLAB، آموزش می‌دهد.
این کتاب بر اصول برنامه‌نویسی تمرکز می‌کند و بر ابزارهای( GUI رابط کاربری گرافیکی) تاکید دارد. درابتدا برنامه‌های مبتنی بر متن پوشش داده می‌شود و سپس برنامه‌هایی که به تولید گرافیک می‌انجامند.
این سبک،‌ یک بیان تصویری از ریاضیات اساسی یک مسئله یا یک طرح، ارائه می‌دهد.

شما می توانید این کتاب را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود کتاب