برای استفاده از این توزیع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
r = betarnd(5,0.2,100,1);
[phat, pci] = betafit(r)

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید