آموزش استفاده از توابع مثلثاتی MATLAB

//آموزش استفاده از توابع مثلثاتی MATLAB

آموزش استفاده از توابع مثلثاتی MATLAB

در ابتدا تعریفی از توابع داخلی متلب انجام میدهیم. منظور از توابع داخلی، توابعی است که در نرم افزار متلب وجود دارند و هر یک عمل خاصی را انجام می دهند. به عنوان مثال توابع مثلثاتی مشهور  sin ، cos و tan نمونه ایی از توابع داخلی به شمار می آیند. این توابع، یک عدد را به عنوان زاویه بر حسب رادیان دریافت کرده و به ترتیب، نتیجه سینوس، کسینوس و تانژانت آن را در خروجی نمایش می دهند.

هرجا در برنامه که متلب با این توابع برخورد کند، به عنوان توابع داخلی نگاه میشود و در واقع نمیتوان برای نام گذاری های مورد نظر از این توابع و سایر توابع داخلی بهره برد.

در جدول زیر، توابع مشهور مثلثاتی را برای نمونه آورده ایم :

تابع عملکرد تابع دستور در متلب
sin محاسبه سینوس sin
cos محاسبه کسینوس cos
tan محاسبه تانژانت tan

به عنوان مثال : اگر بنویسیم

S=sin(90)        ———————      نتیجه : S =  0.8940

S= sin (pi/2)    ——————–       نتیجه :

۱۳۹۵-۲-۶ ۰۸:۲۰:۵۵ +۰۴:۳۰اردیبهشت ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: آموزش متلب|۰ Comments

Leave A Comment

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی