نرم افزار Fluent یک نرم افزار تجاری برای حل مسائل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) میباشد.

برای حل یک مسئله سه مرحله زیررا داریم:

۱-ایجاد هندسه و شبکه بندی

۲- تعریف مسئله و حل آن

۳- مرحله پس پردازش

نرم افزار فلوئنت قادر به انجام مراحل ۲و۳ میباشد اما ایجاد هندسه و شبکه بندی باید در نرم افزار های مدل سازی انجام می شود و به محیط فلوئنت فرستاده بشه تا مراحل بعدی انجام شود. پس ما برای حل مسائلمون به یک نرم افزار دیگه هم نیاز داریم که به عنوان نمونه میشه به مرسوم ترین اونها یعنی GAMBIT اشاره کرد البته می توان در نرم افزارهای دیگر مدل سازی را انجام داد و سپس در گمبیت فقط تولید شبکه را انجام داد مثل Solid Work

ابتدا در مورد نرم افزار GAMBIT صحبت می کنیم بعد به دنبال مثال های آن می رویم و در نهایت آموزش فلوئنت را پیش رو داریم

بخش یک نرم افزار گمبیت

مقدماتی در مورد محیط نرم افزار که در فایل پیوست است

نویسنده:دکتر جواد پور

دانلود فایل پیوست